बरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीले हाल फैलिएको कोरोना भाइरसलाई नष्ट गर्नका लागि नरहरी बुटी उपयुक्त हुने र यसको उपयोगी बारे बताएका छन् ।