कोरोना भाइरसका कारणले नेपालीले बेहोरी रहेको अवस्था र सरकारको कामकारवाही बारे प्रकाश रोकायाको साथमा कदर टिभि

vhCHqCCTMTI