कोरोना कहर : हाम्रो दुखको पीडा काठमाण्डौंका मान्छेहरुले टुलुटुलु हेरिरहेको सहयोगको हात रहेनछ अनि निस्केयौ हामी, अनि धादिङका युवाहरुको सहयोगी मनहरुलाई सलाम ।