Category: विचार

तिहारको नालीबेली : किन र कसरी सुरु भयो तिहार ?

‘जीवेम शरदः शतम् ।’ अर्थात्, सयौँ शरदसम्म बाँच्नू । शुक्लयजुर्वेदसंहितामा शरद ऋतुलाई महत्त्व दिइएको छ

सुनथराला चिलगाडि बस्नु : रास्कोट्याको गाई र कैल्या काकुको कुखुडो भयो धेऊ

कैल्या काकुको कुखुडो : हाम्मा माथि लालु मेरा परिवार भित्तका हुन बिचारा माइस बैरी भला,